Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2015 myönnettävät apurahat

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Säätiö  jakaa vuonna 2015 apurahoja ja hankeavustuksia seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

  • suoritusyhteiskunnan vaikutukset perheisiin ja kasvatukseen
  • sukupolvien välinen yhteys ja hyvinvointi
  • lastensuojelu.

Säätiötä kiinnostaa kaikilla tutkimusaloilla erityisesti kaupunkien ja maaseudun eroja ja yhtäläisyyksiä, vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyyden merkitystä sekä varhaiskasvatuksen ja koulun roolia arvioivat hankkeet.

Lisäksi säätiö tukee toimialueelleen sijoittuvia pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita. Nämä apurahat ovat korkeintaan 3000 euroa.

Tutkimushankkeissa suositaan korkeatasoisia, mieluiten post doc –tasoisia hankkeita. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen väitöskirjat. Yhteisöt voivat hakea rahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten.

Rahoitusta ei myönnetä tutkintojen suorittamiseen ulkomailla, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin. Tutkimusrahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina.

Hakuaika

APURAHOJEN HAKUAIKA ALKAA 1.1.2015 ja PÄÄTTYY 13. HELMIKUUTA 2015. Haku tapahtuu osoitteessa https://apurahat.fi/paahaku täytettävällä lomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan kulttuuriapurahojen päätöksistä huhtikuussa 2015 ja muista toukokuussa. Myönnetyt apurahat ovat nostettavissa kesäkuun alussa 2015.

Tiedustelut

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).