ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖN VUODEN 2016 VARSINAISET APURAHAT

Alli Paasikiven Säätiö sai vuoden 2016 varsinaisten apurahojen haussa ennätysmäärän 
eli 349 hakemusta, joista säätiön hallitus päätti kokouksessaan 25. huhtikuuta 
myöntää apurahan 28 kohteeseen. Hallitus korosti valinnoissa haun painopisteitä 
eli lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuuden vähentämistä sekä ihmisten 
erilaisuutta ja perheiden monimuotoisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa.

- Hakemuksissa näkyi runsas kiinnostus tutkia monikulttuurisuutta ja 
maahanmuuttoa liittyviä kysymyksiä sekä kehittää ratkaisuja 
havaittuihin ongelmiaa. Ilahduttavaa on, että maahanmuuttajien omat 
järjestöt ovat myös aktivoituneet ja kehittäneet kiinnostavia hankkeita, toteaa 
säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Pirkko Lahti.

Lahti korostaa lisäksi, että Alli Paasikiven Säätiö jatkaa panostusta
 lastensuojelun tutkimukseen. Säätiö myönsi varsinaisia apurahoja yhteensä 387 400 euroa.


Rahoitus myönnettiin seuraaviin hankkeisiin:
 • Arvola, Outi Monikulttuuriset lapset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa (vk, 2.vuosi) 21 000 euroa 
 • Aseman Lapset ry Fun Friends -ohjelma tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen 13 500 euroa
 • Haapakorva, Pasi Nuorten koulusta työelämään siirtyminen (vk) 6 000 euroa
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA) Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa 13 500 euroa
 • Kaakinen, Markus Lasten hyvinvointi, syrjäytymisriskit ja koulukulttuuri (vk, 3.vuosi) 21 000 euroa
 • Kallinen, Kati Perhehoitoon sijoitettujen lasten näkökulma (pd) 22 500 euroa
 • Karjalainen, Piia Ryhmäpohjainen vanhemmuusohjelma lastensuojelun avohuollossa (vk, 2. vuosi) 21 000 euroa
 • Keiski, Pia Nainen perheväkivallan tekijänä - kasvuprosessi (vk, 3. vuosi) 21 000 euroa
 • Kuula, Mirka Lasten kokemuksia ja käsityksiä eriarvoisuudesta ja köyhyydestä (vk) 21 000 euroa
 • Lanne, Viivi Eronneen miehen sosiaaliset verkostot ja erosta selviytyminen (vk) 21 000 euroa
 • Melander, Katja Tutkimus toistuvista koulupoissaoloista (vk) 9 000
 • Merikukka, Marko Aikuisuuden hyvinvointia ennustavat tekijät lapsuudessa (vk, 2. vuosi) 21 000 euroa
 • Murtorinne-Lahtinen, Minna Uusperheessä elävien nuorten käsityksiä hyvinvoinnista (pd) 16 000 euroa
 • Oulun Seudun Muslimi Naiset ja Lapset ry Tukiyhdistyksen toiminnan käynnistämiseen 4 500 euroa
 • Pöysä, Ville Paikan ja sukupuolen merkitykset pohjoiskarjalaisille maaseutunuorille (vk) 21 000 euroa
 • Rönkä, Anna Yksinäisyyden kokeminen lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen (vk) 9 000 euroa
 • Salovaara, Ulla Rikostaustaisten naisten elämäntilanteet (vk) 10 800 euroa
 • Sekki, Sanna Arki perhetyön kohteeksi (vk) 6 300 euroa
 • Sihvonen, Ella Vanhemmuuden tukeminen ja verkostoituva asiantuntijuus (vk) 9 000 euroa
 • Stenvall, Elina Tutkimus vuoroasuvien lasten kokemuksista (pd) 13 500 euroa
 • Suomen Somalia-verkosto Maahanmuuttajataustaisten nuorten kansalaisaktiivisuus 9 000 euroa
 • Synnytä suomeksi! -työryhmä / Kosonen Laura Synnytä suomeksi! - oppimateriaali maahanmuuttajanaisille 6 300 euroa
 • TATU ry Vertaistukea onnettomuudessa vammautuneille lapsille 4 500 euroa
 • Toikka, Enna Huono-osaisuuden kasautumiseen johtaneet elämänpolut (vk) 10 500 euroa
 • Turjanmaa, Elina Maahanmuuttaja-nuorten sukupolvisuhteet ja kotoutuminen (vk, 2. vuosi) 21 000 euroa
 • Vuolukka, Kaisa Sukulaissijoitusten toteutumisesta ja arvioinnin prosesseista (vk) 21 000 euroa
 • Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry Perhebarometri 2017: Vanhemmuus ja elämänkulku nyky-Suomessa 13 500 euroa

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!