Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2019 myönnettävät tutkimusapurahat

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 24.4.2019 apurahoja seuraaviin väitöskirja- ja post-doc tutkimushankkeisiin:

Eskelinen Niko 21 000 euroa (edistymisraporttien perusteella myös 2. ja 3. vuosi)
Koulupudokkuudelle ja ylisukupolviselle huono-osaisuudelle altistavat ja niiltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät (vk)

Julin Essi 5 250 euroa


Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta: vanhempien näkökulma (vk)

Kataja Eeva-Leena 25 000 euroa


The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy until Toddlerhood: Turku, Tampere, Malawi, and South Africa (pd)

Laine Sanna 21 000 euroa


Kokemustutkimus lapsuudessa koetusta henkisestä kaltoinkohtelusta ja myöhemmistä sukupolvien välisistä suhteista (vk)

Nissinen Niina-Maria 21 000 euroa


Sikiöaikana päihteille altistuneiden nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne, terveys, rikollisuus ja päihteiden käyttö (vk)

Pirskanen Henna 25 000 euroa


Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa (pd)

Rissanen Elisa 21 000 euroa

Lasten preventiivisten mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi – Vanhemmuuden tuki varhaislapsuuden käytöshäiriöissä (vk)

Saarikallio-Torp Miia 21 000 euroa


Kuormittavien perheeseen liittyvien elämäntapahtumien pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin (vk)

Sointu Liina 25 000 euroa 


Varjoja paratiisissa: hoivan tarvitsijaan kohdistuva kaltoinkohtelu omaishoivaajien kertomana (pd)

Väestöntutkimuslaitos / Väestöliitto ry 25 000 euroa


Ikäihmisten parisuhteet ja hyvinvointi - Väestöliiton perhebarometri 2020 (pd)

Westerlund-Cook Saija 21 000 euroa


Myötätunto, toiveikkuus ja resilienssi - lapsena kaltoinkohdellut vanhemmat ylisukupolvisen kierteen katkaisijoina: onnistumisen kokemuksia etsimässä (vk).

Edistymisraporttien perusteella jatkorahoitusta väitöskirjalle myönnettiin seuraaville hakijoille:

Artti Kellokumpu 21 000 euroa

Rosa Korpela 21 000 euroa

Maria Psyridou 21 000 euroa

Katja Tervahartiala 21 000 euroa.

Myöntö yhteensä 315 250 euroa.

Säätiön kehittämis- ja kulttuuriapurahat jaetaan syksyllä 2019.

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019Hae apurahaaOta yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.