Alli Paasikiven Säätiön apurahakäytännöt

(hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.11.2016)

Tiedottaminen apurahoista

Säätiö tiedottaa apurahoista verkkosivuillaan, Aurora-tietokannassa ja Helsingin Sanomissa julkaistavassa ilmoituksessa.

Säätiö ilmoittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta sähköpostitse myönteisistä ja kielteisistä apurahapäätöksistä. Apurahan saajille kerrotaan menettelystä maksutietojen toimittamiseen säätiölle.

Tietoa apurahan saajien eläke- ja tapaturvavakuuttamisen säännöistä ja määräyksistä on saatavissa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta, ks. https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Kenelle apurahat on tarkoitettu

Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja kansalaistoimintaan (kehittämishankkeet). Lisäksi säätiö tukee toimialueelleen sijoittuvia pienimuotoisia, hakuvuonna toteutettavia kulttuurihankkeita. Kulttuurihankkeissa sama hakija voi saada apurahan vain kerran samaan tarkoitukseen.

Tutkimushankkeissa suositaan korkeatasoisia, mieluiten post doc -tasoisia hankkeita. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen vain väitöskirjat. Yhteisöt voivat hakea rahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten.

Rahoitusta ei myönnetä tutkintojen suorittamiseen, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin. Tutkimusrahoitus myönnetään pääsääntöisesti henkilökohtaisina apurahoina.

Hakumenettely

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta säätiön verkkosivuilla julkaistavassa osoitteessa.

Väitöskirjoissa ja tutkimushankkeissa noudatetaan kaksivaiheista hakumenettelyä. Säätiö pyytää aiehakemusten perusteella varsinaiset hakemukset.

Apurahojen suuruus

Säätiö myöntää apurahoja enintään vuodeksi kerrallaan. Väitöskirjoja voidaan rahoittaa kolme vuotta. Jatkorahoitus myönnetään ilman erillistä hakua edistymisraporttien perusteella.

Säätiö myöntää kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin enintään 4 000 euroa. Koko vuoden henkilökohtainen apuraha on väitöskirjan tekijälle 21 000 euroa ja post doc –tutkijalle 25 000 euroa. Summat eivät sisällä Myel-maksuja eivätkä mahdollisia yliopistoille maksettavia korvauksia. Lisäksi hakijat voivat hakea rahoitusta tutkimuskuluihin.

Apurahan nosto, maksaminen ja lykkäys

Apurahat maksetaan kertaeränä kahden kuukauden kuluessa päätösten julkistamisesta (edellyttäen että saaja toimittaa maksutiedot ajoissa). Apuraha on nostettava viimeistään seuraavan vuoden alussa. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää vain perustellusta syystä (vanhempainvapaa, pitkäaikainen sairaus). Pyyntö on esitettävä säätiön asiamiehelle. Apurahan saajien on ilmoitettava säätiölle välittömästi, mikäli he eivät aio käyttää apurahaa. Jos apurahaa ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, se voidaan periä takaisin.

Raportointi ja seuranta

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä myönnettyyn tarkoitukseen kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisen jälkeen. Vapaamuotoiset raportit julkaistaan säätiön verkkosivuilla. Raporteissa kerrotaan apurahan vaikuttavuudesta. Raportteihin voi liittää myös valokuvia ja verkko-osoitteita.


Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019Hae apurahaaOta yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.