Alli Paasikiven Säätiön vuoden 2017 tutkimushanke- ja väitöskirja-apurahat

Alli Paasikiven Säätiö sai tutkimushankkeiden aiehaussa 37 hakemusta ja väitöskirjojen aiehauessa 86 hakemusta.  Aiehakemusten arvioinnin perusteella työvaliokunta kutsui 11 tutkimushanketta ja 23 väitöskirjan tekijää toimittamaan varsinaisen hakemuksen. Hallitus myönsi kokouksessaan 24.4.2017 neljä apurahaa tutkimushankkeille ja yhdeksän apurahaa väitöskirjoille.

Tutkimushankkeet:

Lahti Annukka ”Kun sateenkaaren päässä on ero” --sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen parisuhteiden erojen syitä selvittävä post doc –hanke  25 000 euroa

Pösö Tarja Huostaanottopäätös ja korjaavat liikkeet -- tutkimus huostaanottopäätösten purkamisesta lasten ja vanhempien oikeuksien näkökulmasta 20 000 euroa

Stenvall Elina Vuoroasuvien perheiden arki kunnan palvelujen käyttäjinä 25 000 euroa (ei nostettu)

Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry Perhebarometri 2018: 0nko varaa valita perhe? perhepolitiikka ja lapsiperheet 2010-luvulla 25 000 euroa.

Tutkimushankkeet yhteensä 95 000 euroa

Väitöskirjat

Alakärppä Outi ”Ura, perhe – vai molemmat?”  -- nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät odotukset ja ratkaisutavat 21 000 euroa (1. vuosi)

Arvola Outi   Monikulttuuriset lapset suomalaisessa varhaiskasvatuksessa  21 000 euroa (3. vuosi)

Karjalainen Piia Ryhmäpohjainen Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusohjelma lastensuojelun avohuollon sekä sosiaalihuollon piirissä olevien lasten mielenterveyden parantamiseksi 21 000 euroa (3. vuosi)

Moll Veera Kadulta kodin suojaan -- lasten muuttuva omaehtoinen liikkuminen kaupungissa 1940–2030 24 280 euroa (1. vuosi)

Murto Virve Alle 20-vuotiaina esikoisensa saaneet ja heidän vanhemmuutensa koulutuksen ja työn konteksteissa 21 000 euroa

Psyridou Maria Reading development from age 2 to 16 -- prediction of divergent developmental paths and understanding of protective and risk factors 23 000 euroa (1. vuosi)

Sourander Johanna Mentalisaatioteoriaan perustuva Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä vanhemmuuden tukena 21 000 euroa 

Tervahartiala Katja Lapsen sosiaalisten taitojen yhteys kortisolitasoihin päivähoidossa - FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 21 000 euroa (1. vuosi)

Vuolukka Kaisa Kun suku kasvattaa -- etnografia sukulaissijoitusten valmennuksesta ja arvioinnista lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillisina arvioina 21 000 euroa (2. vuosi)

Väitöskirjahankkeet yhteensä 194 280 euroa

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.