Vuoden 2017 perheteko-palkinnot perheiden hyvinvoinnin edistäjille

20.11.2017

Alli Paasikiven Säätiö myönsi Suomen 100. itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Perheteko-palkinnot lääketieteen lisensiaatti Eeva Kuuskoskelle, lääketieteen tohtori Vappu Taipaleelle sekä Monimuotoiset perheet -verkostolle. Perheteko-palkinto nostaa esille pitkäjänteisen perhepoliittisen vaikuttamistyön tärkeyttä sekä uusia ja innovatiivisia tapoja edistää perheiden hyvinvointia tämän päivän Suomessa.  

Suomalaisen perhepolitiikan rohkeat edelläkävijät Eeva Kuuskoski ja Vappu Taipale palkitaan heidän pitkäjänteisestä työstään erityisesti pienten lasten perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. He ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että Suomi on jo 1970-luvulta alkaen ohjannut resursseja pienten lasten hoidon tukijärjestelmiin ja lasten varhaisiin vuosiin. Tämä toiminta on ollut kansainvälisesti vertaillenkin vahvaa. Näin vanhemmat ovat uskaltaneet perheellistyä ja perheen ja työn yhteensovittaminen on helpottunut erilaisissa perheissä.

Eeva Kuuskosken toimiessa sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1983–87 päivähoitojärjestelmää laajennettiin ja pienten lasten kotihoidon tuen kehitettiin. Kuuskoski työskenteli uudelleen sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1991–92, jolloin kotihoidon tukea korotettiin lamasta huolimatta ja tuen taso sidottiin työeläkeindeksiin.

Vappu Taipale on ollut määrätietoisesti rakentamassa korkeatasoista varhaiskasvatusjärjestelmäämme. Hän on työllään vaikuttanut mm. siihen, että suomalaislapset saivat ensimmäisinä maailmassa subjektiivisen oikeuden päivähoitopaikkaan. Taipale toimi sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1982–84 ja sen jälkeen 1984–2008 pääjohtajana Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa (vuoteen 1992 asti Sosiaalihallitus).

Monimuotoiset perheet on innovatiivinen vaikuttamistyön verkosto, joka kokoaa tietoa monimuotoisten perheiden erityistarpeista päättäjien ja palveluntarjoajien tarpeisiin. Monimuotoiset perheet -verkosto edustaa uudenlaista vaikuttamistyötä, jossa kymmenen pienehköä perheiden kanssa työskentelevää järjestöä on yhdistänyt voimansa. Verkosto on omalla esimerkillään osoittanut yhteistyön voiman muutoin melko sirpaleiselle lasten ja perheiden järjestöjen kentälle.

Verkosto on lisännyt toimijoiden välistä luottamusta, mikä puolestaan on mahdollistanut yhteisen vaikuttamistyön päätöksentekijöiden suuntaan. Verkosto on muun muassa nostanut laajempaan tietoisuuteen käsitteen perheiden monimuotoisuudesta edistäen erilaisten perhemuotojen, kuten huoltaja-, etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari-, sijais- ja ydinperheiden, välistä yhdenvertaisuutta Suomessa.

Palkinnot myöntää vuonna 1952 perustettu Alli Paasikiven Säätiö, joka työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi. Perheteko-palkinnon kautta säätiö haluaa nostaa esille pitkäaikaisen vaikuttamistyön tärkeyttä sekä etsiä uusia ja innovatiivisia tapoja edistää perheiden hyvinvointia. Rahallisena tunnustuksena Alli Paasikiven Säätiö myöntää 10 000 euroa kullekin palkitulle; Eeva Kuuskoskelle, Vappu Taipaleelle ja Monimuotoiset perheet -verkostolle.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.