Vuosiksi 2005–2006 myönnetyt apurahat

Yhteisöt 10 apurahaa yhteensä 60 875 euroa.

Eläkeliitto ry
5000 e V.J. Sukselaisen elämäntyötä käsittelevän seminaarin järjestämiseen hänen syntymänsä 100-vuotispäivän johdosta v. 2006.

Helsingin 4H-yhdistys ry
5000 e 4H-ikäihmisten palvelutoiminnan nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden tuki- ja koulutustoimintaan.

Kuulonhuoltoliitto ry
3000 e pohjoismaisen CHARGE-konferenssin viittomakieliseen tulkkaukseen.

Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry
5000 e lauluja lapsille viittomakielellä -hankkeeseen DVD-tekniikalla.

Luonto-Liitto ry
3500 e ympäristöetsivä -toimintaan.

Marttaliitto ry
10000 e pidä kiinni rahoistasi -hankkeeseen, ennaltaehkäisevään talousneuvontaan nuorille.

Opri ja Oleksi koti Oy
4000 e vuorovaikutuksen ja läsnäolon tutkimiseen taiteen keinoin dementoituneiden asukkaiden keskuudessa.

Turun taidemuseo/Turun taideyhdistys ry
375 e senioripäivän kustannuksiin.

Työtehoseura ry
5000 e Oma tupa - oma lupa -hankkeeseen, työväline ikäihmisten asunnon muutostöiden yhteissuunnitteluun.

Väestöliitto ry/Väestöntutkimuslaitos
20000 e vuosien 2005 (nuorena perheellistyminen) ja 2006 (isyys pikkulapsiperheissä) perhebarometrien kustannuksiin.

Yksityiset 24 apurahaa yhteensä 151 000 euroa

Fil. lis. Carine Cools
9000 e väitöskirjatutkimukseen kulttuurienvälisistä parisuhteista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Terveydenhuollon lis. Anne Hartikainen
3000 e väitöskirjan viimeistelyyn aiheesta ikääntyvät vapaaehtoisina vanhusten pitkäaikaishoidossa.

Fil. tri Hilkka Helsti
5000 e tutkimukseen aiheesta papin vaimo, kansakoulunopettaja ja hierojatar - kolme sisaren arki ja perhestrategiat 1900-luvun alun Suomessa.

Fil. maist. Veronika Honkasalo
5000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta: Uskonto maahanmuuttajatyttöjen etnisen jäsenyyden säätelijänä.

Hallintotieteiden tri Pirjo Jukarainen
6000 e tutkimukseen aiheesta nuorten naisten maanpuolustuksellinen orientaatio ja sen vaikutustekijät 2000-luvun Suomessa.

Kasvatustiet. tri Liisa Karlsson
9000 e työskentelyyn ja aputyövoiman käyttöön tutkimuksessa aiheesta lasten arvomaailma heidän itsensä kertomana.

VTM Tanja Kemppi
5000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta kotikoulu - kuka opettaa lapsiaan kotona.

Valt. tri, dosentti Timo Kopomaa
5000 e tutkimushankkeeseen vauhdin rajoittamisen muodoista kiihtyvätempoisessa yhteiskunnassa.

Maat. metsät. yo Minna Koskela
5000 e väitöstutkimuksen aloittamiseen perheen sisäisestä taloudellisesta päätöksenteosta.

Fil. maist. Sofia Kotilainen
5000 e väitöskirjatyöhön aiheesta suvun nimenantotavat entisajan maaseutuväestön ajatusmaailman kuvastajina.

Kauppatiet. maisteri Eija Lappalainen
9000 e väitöskirjaan naisen roolista perheyrityksessä.

Kauppat. lis Hilkka Lassila
5000 e väitöskirjatyöhön perheyrittäjyydestä maatilamatkailussa: talonpoikaiset arvot sukupolvenvaihdosta ohjaavana tekijänä.

Maat. metsät. maisteri Anna-Riitta Lehtinen
9000 e väitöskirjaan aiheesta vastuullisuus luottosopimuksissa - nuorten kuluttajien ja luoton myöntäjien vastuu.

Opettaja Sinikka Lehtinen
3000 e muistelmatyyppiseen teokseen emäntäkoulumuistoista eri puolilta Suomea.

Kasvatustieteen maist. Maija Meretniemi
9000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta kansanlastentarhan merkitys lasten kotikasvatuksen tukijana vuosina 1888 - 1948. Lastentarhanopettajan näkökulma.

Kasvatustiet. maisteri Minna Murtorinne-Lahtinen
9000 e väitöskirjatutkimukseen aiheesta äitipuolen asema uusperheessä.

Terveystieteiden maisteri Hanna Palkeinen
9000 e väitöskirjatutkimukseen iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyydestä.

Kasvatustiet. maisteri Tuula Pukkala
9000 e väitöskirjaan aiheesta sitoutuminen pitkäkestoisissa parisuhteissa.

VTM Tarja Räisänen
3000 e väitöskirjatyöhön ikääntyneiden naisten elämänkuluista ja toimeentulokeinoista 1780–1920.

Valtiot. maisteri Florence Schmitt
3000 e tutkimukseen teemasta perheet syövän varjossa; syöpää sairastavien vanhempien vanhemmuudesta ja perheiden selviytymisestä.

Kasvatustieteen maisteri Paula Tuovinen
9000 e väitöstutkimukseen aiheesta äiditön perhe - kertomuksia miehen yksinhuoltajuudesta.

Fil. lis. Kaisa Vehkalahti
9000 e väitöstutkimukseen tyttöjen pahantapaisuuden määrittelyistä ja siihen kohdistuneista kasvatustoimenpiteistä 1900-luvun alun Suomessa.

Valtiotiet. maisteri Gia Virkkunen
5000 e väitöskirjaan aiheesta suomalainen maaseutuyhteisö, köyhyys ja selviytyminen 1930-luvun pula-aikana.

Musiikin opiskelija Mirella Virtanen
3000 e musiikkia ikäihmisille -konserttisarjaan Uudenmaan alueen vanhusten palvelutaloissa.

Näiden lisäksi päätettiin perinneapurahoina myöntivät seuraavat:

Lapin Lottaperinneyhdistys ry
5000 e Lapin lotista kertovan historian/matrikkelin tekemiseen

Suomen Lottaperinneliitto ry
10000 e Lottien Suomi -historiaprojektin neljännen osan käsikirjoittajan palkkiota ja v. 2005 järjestettävää seminaaria varten.

Kaikkiaan myönnettiin 226 875 euroa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.