Apurahat 2007–2008

Alli Paasikiven Säätiö, joka toimii perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa ja Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi, on jakanut vuosien 2007–2008 apurahoina ja hankeavustuksina yhteensä 284.520,00 euroa seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

  1. Väestön kehitys, väestöpolitiikka ja väestötiede.
  2. Sosiaalisten mallien periytyminen ja vanhemmuus.
  3. Perhekustannukset, kodin talous ja perheiden köyhyys.

Vuosien 2007–2008 hankeavustukset ja apurahat on myönnetty seuraaviin hankkeisiin:

A. Yhteisöt

Hangon Rintamamuseo
(perinneapuraha) hakemansa 920 e.

Helsingin 4H
ikäihmisten palvelu 5000 e.

Marttaliitto
10 000 e Pikkukokki -toimintaan.

Siirtolaisuusinstituutti
5000 e monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina -seminaarin järjestämiseen.

Suomen Partiolaiset
10 000 e sukupolvien kohtaaminen -kehittämishankkeeseen.

Suomen Väestötieteen Yhdistys
5000 e 16. pohjoismaisen väestötieteen symposiumin järjestämiseen Suomessa.

Turun seudun lottaperinneyhdistys
3000 e perinneapuraha Turun lottien historian julkaisemiseen.

Työryhmä Susanna Anteroinen ym
2500 e "Koivuniemen herra" -produktioon.

Valkonauhaliitto
5000 e tutkimus- ja kehittämishankkeeseen "perheen kielteisten sosiaalisten mallien periytyminen ja vanhemmuus".

Väestöliitto
20 000 e vuoden 2007 perhebarometrin tuottamiseen.

Jyväskylän Yliopistoon
perustettavaa kansalaisyhteiskunnan lahjoitusprofessuuria varten myönnettiin säätiön rahoitusosuutena
50 000 e. Viisivuotisen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 550 000 e.

Lottien Suomi
-hankkeen viimeisen eli neljännen osan loppuun saattamiseen myönnettiin perinneapurahana Suomen Lottaperinneliitolle 12 000 e. Aikaisemmin säätiö on rahoittanut tätä hanketta yhteensä 36 256 eurolla vuosina 2001, 2002 ja 2005.

Yhteisöt 12 apurahaa yhteensä 128 420 e.

B. Yksityiset

Ahonen, Sanna MMM (Helsinki)
5000 e väitöstutkimukseen "jokapäiväinen kulutus ja ympäristöpolitiikka".

Alitolppa-Niitamo, Aune FT (Espoo)
10 000 e tutkimukseen "maahanmuutto, perheet ja lapset".

Haavisto, Kaija KTM (Kilvakkala)
10 000 e väitöstutkimukseen "lasten osallistuminen perheen ostopäätöksiin".

Hyvärinen, Pia FM (Hämeenlinna)
10 000 e väitöstutkimukseen sosiaalisesta lomatoiminnasta.

Isola, Anna-Maria VTM (Helsinki)
10 000 e väitöstutkimukseen "syntyvyyden diskurssit Suomessa ja Venäjällä".

Junttila, Niina KM (Turku)
9000 e väitöstutkimukseen "perhemallit nuoren fyysisen ja psyykkisen terveyden kehittymisessä."

Knuuttila, Maarit FT (Jyväskylä)
7500 e tutkimukseen "mies keittiössä; miesten keittämisperinteistä ja nykytavoista".

Korkiamäki, Riikka YTM (Pori)
10 000 e väitöstutkimukseen "lapset, nuoret ja sosiaalinen pääoma".

Kuitunen, Heli HTM (Joensuu)
5000 e väitöstutkimukseen lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen oikeudellisesta asemasta.

Kuusisto, Arniika KN (Kerava)
10 000 e väitöstutkimukseen "kodin katsomuksellinen sosialisaatio ja vanhemmuus, erityisesti perinteen, arvojen ja identiteetin siirtyminen vanhemmilta lapsille kotikasvatuksessa".

Laitila, Aarno FT (Jyväskylä)
5000 e tutkimushankkeeseen "ennen ja jälkeen huostaanoton".

Lappeteläinen, Taina KN, kätilö (Kinkomaa)
5000 e väitöstutkimukseen "vammaisten naisten kokemuksia äitiydestä".

Latvala, Johanna FT (Helsinki)
5000 e tutkimukseen perhe- ja sukuvelvollisuuksista tämän päivän Suomessa. "Lainaatko taas rahaa, äiti?"

Markkanen, Airi FT (Helsinki)
10 000 e tutkimukseen lasten kasvatuksesta romaniperheissä.

Mikkola, Tuula VTL (Vantaa)
5000 e väitöstutkimukseen "puolisohoiva ja arjen toimivuus".

Murtorinne-Lahtinen, Minna KM (Jyväskylä)
10 000 e väitöstutkimukseen äitipuolen asemasta ja identiteetistä.

Mäkelä, Liisa KTM (Vaasa)
5000 e väitöstutkimukseen työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta.

Neitola, Marita KM (Jyväskylä)
9000 e väitöstutkimukseen vanhemmuuden yhteydestä lasten toverisuhteiden ja sosiaalisen kyvykkyyden kehittämiseen.

Niemi, Saija-Elisa FM (Helsinki)
hakemansa 2600 e väitöstutkimukseen eteläsudanilaisesta muuttoliikkeestä mm. Suomeen.

Perttula, Pekka VTM (Kirkkonummi)
15 000 e väitöstutkimukseen ja osaelämäkertaan V.J.Sukselaisesta.

Qvist, Tiina YTM (Kemi)
5000 e väitöstutkimukseen perhesuhdeväkivallasta suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelujärjestelmän piirissä.

Rinne, Hannamari, toimittaja (Espoo)
8000 e kirjaan "Pitkä parisuhde".

Santaoja, Minna HM (Tampere)
5000 e väitöstutkimukseen luontoharrastuksen merkityksistä.

Schmitt, Marjo FM (Turku)
5000 e väitöstutkimukseen Itämeren alueelta Suomeen muuttaneiden työntekijöiden sopeutumisesta.

Tervo, Katja YTM (Joensuu)
5000 e väitöstutkimukseen "maaseudun metsätyösukupolvet metsätyön murroksen kokijoina".

Virtanen, Ira FM Helsinki
5000 e väitöstutkimukseen "suomalaisten miesten, isien ja poikien tuen antamisen vuorovaikutus ja hyvinvointi".

Yksityiset 26 apurahaa yhteensä 191 100 e.

Hallituksen käyttöön varattiin 180 480 euroa esille tulevia hankkeita, lähinnä projekti-avustuksia varten vuosina 2007–2008.

Tällaisiin hankkeisiin on myönnetty rahoitusta seuraavasti:

Suomen Mielenterveysseura
oikeutettiin käyttämään sosiaalinen perimä -tutkimus-hankkeesta yli jäänyt 8248.33 euroa teokseen yksinäisyydestä tämän päivän Suomessa.

Suomen Lottaperinneliitolle
myönnettiin 2000 euroa perinneapurahana liiton hopeisen ansioristin lyömistä varten.

Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:lle
myönnettiin 10.000 euroa liiton arkiston siirtämisestä Kansallisarkistoon aiheutuviin kuluihin.

Vetres ry:lle
myönnettiin perinneavustuksena 3000 e Kotirintaman muistomerkin pystyttämisestä Vantaalle aiheutuviin kuluihin.

Päivitetty 25.4.2008

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.