Apurahat 2009–2010

Alli Paasikiven Säätiö, joka toimii perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa ja Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi, jakaa vuosien 2009–2010 hankeavustuksina ja apurahoina korkeintaan 500 000 euroa seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

  1. Väestön kehitys, väestöpolitiikka ja väestötiede.
  2. Lasten ja nuorten hyvin- ja pahoinvointi muuttuvassa kasvuympäristössä.
  3. Perhekustannukset ja kodin talous.

Yksityishenkilöt voivat hakea apurahoja yllä mainittuihin aihepiireihin liittyvän tutkimustyön kustannuksiin. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen vain väitöskirjat.
Yhteisöt voivat hakea osarahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten.
Tutkintojen suorittamiseen ulkomailla, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin ei myönnetä apurahoja.
Määräaikaan mennessä säätiö vastaanotti yhteensä 229 hakemusta, joista yhteisöiltä 81 ja yksityishenkilöiltä 148 hakemusta.
Haettu määrä nousi 4,2 miljoonaan euroon.
Kokouksessaan 27.4.2009 säätiön hallitus päätti myöntää seuraavat hankeavustukset ja apurahat:

A. Yhteisöt ja työryhmät 12 avustusta yhteensä 120 000 e

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
Puistokatu 20 a 3 20100 Turku
5000 e Finnish Journal of Ethnicity and Migration -lehden ja internetpohjaisen julkaisufoorumin tukemiseen

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
c/o Burhan Hamdon Kannuskuja 2 A 01200 Vantaa
4000 e lasten harrastustoiminnan tukemiseen

Kassandra ry
Museokatu 34 00100 Helsinki
10 000 e naisten ja lasten monikulttuuristen tanssi-, kädentaito- ja satuperinnetyöpajojen järjestämiseen

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys
Hämeentie 154 rakJ 00560 Helsinki
10 000 e vapaaehtoistyön ja perhetyön kehittämiseen puutarhatoiminnassa

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri
Pirkkakatu 2 96200 Rovaniemi
10 000 e sukupolvien ketju perhetoimintakeskuksen kehittämishankkeeseen

Marttaliitto ry
Lapinlahdenkatu 3 A 00180 Helsinki
10 000 e vauvanruoan (soseiden) valmistamista kotona opastavan dvd-ohjelman tekemiseen

Pienperheyhdistys ry
Hämeentie 130 A 00560 Helsinki
10 000 e kolmen polven kokemus pienperheen voimavarana -hankkeeseen

Suomen Kuluttajaliitto
Mannerheimintie 15 A 00260 Helsinki
10 000 e Napponen virtuaalimaailmassa -pelihankkeeseen

Suomen monikkoperheet ry
Kauppakatu 18 C 34 40100 Jyväskylä
6000 e monikkolasten (kaksoset, kolmoset, neloset) toimintakyky ja perheiden toimeentulo velkatietojen ja kotihoidontuen valossa

Suomen Valkonauhaliitto
Liisankatu 27 A 3
00170 Helsinki
10 000 e päihdeongelmaisten äitien vanhemmuuden tukemishankkeeseen

Työtehoseura
Kiljavantie 6 05200 Rajamäki
10 000 e perheen ruokatalous kustannustehokkaaksi -hankkeeseen

Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos
PL 843 00120 Helsinki
25 000 e lasten ja lapsiperheiden ajankäyttöä koskevaan tutkimukseen (perhebarometri)

B. Yksityiset 15 apurahaa yhteensä 81 800 e

Alila, Kirsi KM
10000 e raporttiin lapsivaikutusten arviointi: kansainvälinen tutkimus, kehittäminen ja lainsäädäntö

Helavirta, Susanna YTM
5000 e väitöstutkimukseen pienten lasten huostaanottoon johtavat syyt määrittelyjen kohteena ja valtakunnallisen tiedonkeruujärjestelmän haasteena

Hiitola, Paula YTM
5000 e väitöstutkimukseen erilaiset perheet oikeudessa - pakkohuostaanotot kulttuuristen erojen näkökulmasta

Hiltunen, Tarja KM psyk.sairaanhoitaja
5000 e väitöstutkimukseen äitiys lasten huostaanoton jälkeen

Hämeenaho, Pilvi FM
5000 e väitöstutkimukseen hyvinvointi ja arjen sujuvuus maaseudulla

Isola, Anna-Maria VTM
5000 e väitöstutkimukseen Suomen ja Venäjän valtioiden syntyvyysretoriikka

Kullman, Kim YTM
6800 e väitöskirjan viimeistelyyn ala-asteikäisten helsinkiläislasten asemasta kaupunkiliikenteessä ja liikennekasvatuksessa

Leponiemi, Jussi KTT yliassistentti
5000 e tutkimushankkeeseen monikulttuurisen työyhteisön sisäinen viestintä

Mykkänen, Johanna KM
5000 e jatkotutkimukseen isän arki - tarinat, tunteet ja talous

Pakoma, Riepu MMM
5000 e väitöstutkimukseen kotitalouspalveluiden käyttö suomalaisissa kotitalouksissa,

Qvist, Tiina YTM
5000 e väitöstutkimukseen lähisuhdeväkivallasta suomalaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelukäsittelyn piirissä

Rainio, Anna KL
5000 e post doc tutkimukseen taidelähtöiset menetelmät nuorten elämän käännekohdissa

Semi, Eija YTL KM
5000 e väitöstutkimukseen sosiaalikasvattaja lastensuojelun arjen toimijana

Syrjäsuo, Katariina KM
5000 e väitöstutkimukseen lapset kaupunkiympäristön kokijoina ja kuvaajina

Välimäki, Suvi KM
5000 e väitöstutkimukseen puolison merkityksiä johtajan uralla

Lisäksi varattiin yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen ja eräiden muiden rahoittajien kanssa 100 000 e varhaisen ammattikoulutuksen keskeyttämisongelman selvittämiseen.

Rahoituskautena maksetaan jälkimmäinen osa 25 000 e säätiön osuudesta Jyväskylän Yliopiston kansalaistoiminnan lahjoitusprofessuurin rahoittamiseen.

Säätiön hallituksen käyttöön varattiin 173 000 e esille tulevia hankkeita, lähinnä projektiavustuksia varten.

Avustukset ja apurahat maksetaan 1.9.2009

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.