Apurahat 2011

Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2011 myöntämät apurahat.

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

Säätiö jakoi vuonna 2011 apurahoja ja hankeavustuksina seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

 • lapsiperheiden asumisolot ja toimeentulo,
 • kilpailuyhteiskunnan vaikutukset perheisiin ja
 • sukupolvien välinen yhteys ja hyvinvointi.

Tutkimushankkeissa suosittiin korkeatasoisia, mieluiten post doc -tasoisia hankkeita. Yliopistollisista opinnäytetöistä saattoivat tulla kysymykseen väitöskirjat. Yhteisöt saattoivat hakea osarahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten.Tutkintojen suorittamiseen ulkomailla, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin ei jaettu apurahoja.

Säätiön hallitus jakoi vuoden 2011 apurahat ja avustukset seuraaville yksityishenkilöille ja yhteisöille:

Yksityiset:

 • Erola Jani (työryhmä), tutkimushankkeeseen Elinkaari, haitalliset kokemukset ja sosioekonominen periytyminen Suomessa, 21 000 euroa
 • Harpf Tiina, näyttely- ja esityskokonaisuuteen sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta Suomen Kansalliskirjastossa, 5 000 euroa
 • Hiltunen Tarja, väitöskirjaan äitiys huostaanoton jälkeen, 5 000 euroa
 • Huhtala Mira, väitöskirjaan vanhempien psyykkisen hyvinvoinnin merkitys keskoslapsen selviytymiselle, 5 000 euroa
 • Kauko Outi, väitöskirjaan lasten yksinäisyydelle antamat merkitykset erilaisissa perhetilanteissa, 5 000 euroa
 • Klemetti Reija, tutkimushankkeen ikääntyvä isyys aineiston hankinta ja hankkeesta tiedottaminen, 5 000 euroa
 • Lauerma Liisa ja Sillanpää Taina, kehittämishankkeeseen menetelmiä ja sisältöjä alle kouluikäisten lasten historiatietoisuuden vahvistamiseksi, 5 000 euroa
 • Lilius Johanna, väitöskirjaan äidin, isän vai perheen tila? Tutkimus asuinympäristöjen ja elämäntapojen kohtaamisesta lapsiperheiden arkielämässä, 5 000 euroa
 • Luomala Katri, väitöskirjaan työn ja perheen yhteensovittaminen yrittäjien arkielämässä, 15 000 euroa
 • Lämsä Tiina, väitöskirjaan children in the eyes of adults in everyday life situations, 21 000 euroa
 • Magga-Hetta Tuula-Maija, sukupolvien väliseen saamelaiskäsityötoiminta, 5 000 euroa
 • Mäki Sari, väitöskirjaan perusturvan varassa elävien ihmisten identiteettipositioiden rakentuminen taloudellisessa niukkuudessa, 5 000 euroa
 • Nivalainen Satu, tutkimushankkeeseen lapsiperheiden muutto, puolisoiden tulokehitys ja muuton perheille aiheuttama stressi, 10 000 euroa
 • Pohjanpalo Heidi, väitöskirjaan huostaanoton vaikuttavuus, 10 000 euroa
 • Seivo Pia, imetysvideon tuottaminen, 5 000 euroa
 • Talvela Merja (työryhmä), monitaiteellisen näyttelyyn Perhealbumi, 10 000 euroa
 • Vasikkaniemi Tuija, väitöskirjaan vanhempien työssä käymisen yhteydet 3.luokkalaisten psyykkiseen hyvinvointiin ja arjen vuorovaikutustilanteisiin, 9 000 euroa

Yhteensä 17 hakemusta, 146 000 euroa

Yhteisöt:

 • Helsingin Diakonissalaitos, tutkimukseen ylisukupolvittaisten riskitekijöiden vaikutuksesta lapsen psyykkiseen oirehdintaan, 10 000 euroa
 • Helsingin yliopisto, tutkimushanke sukupolvien välinen vuorovaikutus ja oppiminen päivähoidon, peruskoulun ja vanhustenpalveluiden yhteistyöhankkeissa, 17 000 euroa
 • Järvenpään sosiaalisairaala, lapsiperheitä koskevan aineiston analysointia ja raportointia varten, 30 000 euroa
 • Koulutus elämään säätiö, opetusohjelma 3-13 vuotiaille lapsille ja nuorille, 5 000 euroa
 • Kuluttajaliitto ry, tukea lapsiperheen talouteen -hankkeeseen, 20 000 euroa
 • Leijonaemot ry, koulutus- ja esittelymateriaalin luomiseen, 40 000 euroa
 • Mosaiikki ry, kaksikielisen materiaalin (suomi, venäjä) tuottaminen alle kouluikäisille ja alakoululaisille maahanmuuttajalapsille, 3 000 euroa
 • Pienperheyhdistys, pikkukaveria ei jätetä! – mieskaveritoiminnan kehittämishankkeeseen, 10 000 euroa
 • Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry, nuorten tukeminen vanhempien erotessa kehittämishankkeeseen, 40 000 euroa
 • Suomen nuoret lesket ry, vertaistukiviikonloppu sekä lastenvertaistukiryhmien materiaalihankintoihin ja muihin kuluihin, 5 000 euroa
 • Teatteri avoimien ovien kannatusyhdistys, syömishäiriötä käsittelevän Irti minusta - näytelmän yhteyteen järjestettäviin työpajoihin, 10 000 euroa
 • Turku international Puppetry Connection, isovanhempien ja lasten monikulttuuriseen nukketeatteripäivään, 3 000 euroa
 • Vanhempainliitto ry, vanhempien Barometri -verkkokyselyyn, 10 000 euroa
 • Väestöliitto ry, tutkimushankkeeseen vanhemmuus, parisuhde ja sukupolvet kahden kulttuurin perheissä, 50 000 euroa

Yhteensä 14 kohdetta, 253 000 euroa

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.