Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Vuodesta 2018 säätiön puheenjohtajana on toiminut  fil. lis Pirkko Lahti ja varapuheenjohtajana dosentti Ismo Söderling. Hallituksen muut jäsenet ovat professori Helena Kääriäinen, filosofian tohtori Elina Rantanen, valtiotieteen tohtori Pekka Perttula, dosentti Pasi Saukkonen, professori Piia Jallinoja ja valtiot. lis. Maria Kaisa Aula. Säätiön asiamies on dosentti Petra Kouvonen ja rahastonhoitaja KTM Piia Latvala.

Säätiön taustaa

Tasavallan Presidentin puoliso rouva Alli Paasikivi (1879–1960) Alli Paasikiven Säätiön suojelija ja kunniapuheenjohtaja 1952–1960.

Alli Paasikiven Säätiö perustettiin syyskuun 20. päivänä 1952 ja sen säännöt vahvistettiin oikeusministeriössä lokakuun 1. päivänä 1952.

Perustajajäsenet olivat professori V.J. Sukselainen, teollisuusneuvos Yrjö Laine ja lääketieteen lisensiaatti Leo Kaprio. Tasavallan Presidentin puoliso rouva Alli Paasikivi oli suostunut säätiön suojelijaksi ja kunniapuheenjohtajaksi ja hän toimi tässä tehtävässä kuolemaansa asti. Säätiön hallituksen neljäksi, sääntöjen mukaan perustajien kutsumiksi, jäseniksi kutsuttiin fil. tri Katri Laine, kansanedustaja Martta Salmela-Järvinen, kansanedustaja Aino Luostarinen ja varatuomari Heikki v. Hertzen. Säätiön kunniapuheenjohtaja nimesi säätiön sääntöjen mukaisesti hallituksen jäseniksi sen perustajien nimeämien henkilöiden lisäksi professorit Severi Savosen, V.J. Sukselaisen ja L.A. Puntilan. Säätiön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin fil. tri Katri Laine ja varapuheenjohtajaksi professori V.J. Sukselainen.

Säätiön perustajat luovuttivat säätiön käyttöön 100 000 vmk. Valtioneuvosto päätti vuonna 1952, sisäasiainministeriön esittelystä, luovuttaa säätiölle lakkautetun Lotta Svärd -järjestön ne varat, jotka olivat sodan jälkeen joutuneet sisäasiainministeriölle. Vuoden l952 loppuun mennessä säätiö vastaanotti näin 75 miljoonaa vanhaa markkaa, josta summasta arvopapereita 14,7 miljoonan vanhan markan arvosta.

Säännöissä säädetään säätiön tarkoitusperistä seuraavaa:

"Säätiön tarkoituksena on tukea ja jatkaa sitä yhteiskunnallista työtä, jota säätiön kunniapuheenjohtaja Tasavallan Presidentin puolisona erinomaisella harrastuksella ja sydämen lämmöllä suoritti. Tässä mielessä säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi."

"Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii varoja ja käyttää niitä apurahoja ja avustuksia myöntämällä muun muassa yleisen kansalaiskunnon ja sosiaalisen vastuuntunnon kohottamiseksi, puutteessa elävien kansalaisryhmien elintason ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi, asunto-olojen ja asumistason kehittämiseksi, lasten ja nuorison huollon ja ammattikasvatuksen edistämiseksi sekä kotien taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvän tutkimus- ja valistustyön tukemiseksi."

Toimintansa ensimmäisten viidenkymmenen vuoden aikana säätiö myönsi näihin tarkoituksiin 646 apurahaa tai avustusta yhteissummaltaan 13 525 000 markkaa. 

Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.